Ajatuksia kulttuurista, demokratiasta ja vapaudesta

Talouspolitiikkaa piraattinäkökulmasta

“Mutta piraateilla ei ole mitään sanottavaa taloudesta, miten teitä muka voi äänestää” on kysymys johon vieläkin törmää säännöllisen epäsäännöllisesti. Kysymyksen taustalla on virheellinen oletus siitä, että koska piraatit eivät halua sitoutua oikeistoon tai vasemmistoon piraateilla ei olisi monipuolista annettavaa talouspoliittiseen keskusteluun. Tämä teksti kokoaa yhteen otannan talouspolitiikkaan liittyvistä kohdista piraattipuolueen eduskuntavaaliohjelmasta ja puolueohjelmasta

Piraattien talouspolitiikka pohjaa puolueen agendan ytimessä olevaan vapausajatukseen:
“Vapaassa yhteiskunnassa jokaisella on vapaus toimia ja edistää henkistä ja fyysistä
hyvinvointiaan haluamallaan tavalla, niin kauan kun ei loukkaa muiden vastaavia vapauksia.”
 

Tämä konkretisoituu vaaliohjelmassa muunmuassa liiketoiminnan esteiden purkamisena. Samalla tuodaan esiin miten piraatit edistäisivät pienyritysten toimintaedellytyksiä ilman että rakennetaan uusia hallintohimmeleitä ja mystisiä alavitteitä  muutenkin monimutkaiseen verolainsäädäntöön: “Sääntely liike-elämässä koituu lähes poikkeuksetta suurten toimijoiden eduksi tehokkaan lobbauksen, paremmin byrokratiasta selviävän hallinnon tai sopivien toiminnan osien ulkomaille siirtämisen avulla. Sääntelyn keskittämät markkinat tuottavat merkittävää tappiota menetettyjen mahdollisuuksien ja verotulojen muodossa. Piraattipuolue haluaa mm. vapauttaa aukioloajat, purkaa nykyisiin lakeihin pohjautuvat monopolit sekä vähentää hallintoon kuluvien resurssien määrää.” 

Lisäksi piraatit haluavat ottaa käyttöön perustulon - ja vaikka perustulo ei ole ensisijaisesti talouspolitiikkaa, on sillä siitä huolimatta merkittävä vaikutus myös taloudellisen toimeliaisuuden kannalta. “Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja.” 

Puolue ottaa myös kantaa yritysten tukiviidakkoon tavalla joka on minusta merkittävästi suoraselkäisempää kuin rahakasojen lupaaminen oman äänestäjäkunnan suosiossa oleville toimialoille: “Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin merkittävät säästöt.” 

Entäs verotus? Miten piraatit ratkaisevat harmaan talouden ongelmat? Yksinkertaistamalla verotusta ja siten poistamalla tarvetta ja mahdollisuuksia optimointiin. “Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen oikeusturva verotusasioissa on heikko. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii usein ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä. Verosuunnittelun tarvetta on siis vähennettävä.  Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Tästä yrityksille koituva verojen kohoaminen on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla. Yritysverotuksessa on siirryttävä yksinkertaisempaan malliin, jossa verotetaan vain ulos jaettua rahaa. Myös yksityishenkilöiden verotuksesta on pyrittävä poistamaan verovähennyksiä. Lisäksi henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi.”

Julkisten palveluiden tuotanto ja siihen liittyvät ratkaisut ovat tärkeimpiä kysymyksiä erittäin laajalle joukolle Suomessa toimiva yrityksiä. “Ei ole yhtä oikeaa tapaa tuottaa palveluja. Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen tai palvelusetelien kautta ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja. Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä monimuotoisuuden salliminen ovat nykyaikaiseen yhteiskuntaan sopiva toimintatapa.”  

Tarve työurien pidentämiselle on myös nostettu tapetille lukuisia kertoja tämänkin vaalikauden aikana. Piraattien ohjelma lähestyy tätä haastetta hyväksyen realiteetit: “Valtio ei voi säädellä, miten ihmisten tulee elämänsä elää. Ihmiset pysyvät työelämässä, jos ovat terveitä ja kokevat työnsä mielekkääksi, eivät valtion eläkeikäpäätöksillä.” Entäs niitä varsinaisia linjauksia sitten? “ Sosiaaliturvajärjestelmän radikaali yksinkertaistaminen perustuloon siirtymällä tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Mikä tahansa työ olisi lisätuloa, eikä johtaisi ongelmiin tukibyrokratian kanssa. Myös työsopimusjärjestelyistä on tehtävä joustavampia. Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua.”

No entäs ne tekijänoikeudet sitten? Nykyisten digitaalisten palveluiden aikakaudella tekjänoikeuspolitiikka on tärkeä kysymys luovien alojen taloudelle: “Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistetaan kohtuuttomia keinotekoisia rajoituksia oletettujen taloudellisten etujen suojelemiseksi kuluttajansuojan, kansalaisoikeuksien ja yhteiskunnan voimavarojen kustannuksella.” ja “Nykyinen järjestelmä on alalle pyrkiville yrityksille kohtuuttoman raskas jo sopimusneuvotteluiden vuoksi ja siksi, että eri maiden eri tekijänoikeusjärjestöt vaativat toisistaan poikkeavia käyttäjämäärien ja käyttökertojen raportointeja.” 

Nämä ja huomattava määrä muita linjauksia löytyvät siis piraattipuolueen agendalta. Eiköhän siis voida unohtaa vänkääminen siitä onko piraattipuolueella sanottavaa  maamme taloustilanteeseen vai ei - ja keskittyä keskustelemaan siitä mitä eroa puolueiden tarjoamilla ratkaisuilla on. Sillä vaihtoehdoistahan vaaleissa on kysymys - ja minun kannattamani vaihtoehto on piraattien liberaali ja humaani linja joka aidosti kunnioittaa ihmisten vapautta tavoitella itselleen haluamaansa huomista.

-Arto Lampila

Puoluesihteeri

PIraattipuolue

Ehdolla Keski-Suomen vaalipiirissä numerolla 117

fb.com/alampila

www.alampila.fi

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Entä pakollinen työeläkejärjestelmä ja siitä johtuvat korkeat yli 20% palkan sivukulut ? Korvaako perustulo myös sen ?

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Nykyinen Piraattipuolueen ohjelma sanoo, että " Piraattipuolue kannattaa perustulojärjestelmän käyttöönottoa usean vuoden kestävänä siirtymäaikana, jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, perustoimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha, kansaneläke ja asumistuki perustulon piiriin. " eikä siis mainitse työeläkettä tässä kohden.

Vielä Piraattipuolueen toiminnassa mukana ollessani ja osallistuessani aktiivisesti ohjelmien laajentamisen valmisteluihin, taistelin tiukasti sitä vastaan, että lapsilisät, ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset ja asumistuki otettaisiin perustulon piiriin ja kannatin niiden säilyttämistä erillisinä. Puoluekokous päätyi lopulta siihen, että asumistuki meni perustulon piiriin, muut kiistanalaiset jäivät sen ulkopuolelle. Asumistukiväännössä oli nähtävissä voimakkaasti asetelma pääkaupunkiseutu vastaan maakunnat, koska pääkaupunkiseudulla asuvat Piraatit kannattivat lähtökohtaisesti erillistä asumistukea ja maakunnissa asuvat liittämistä perustulon piiriin. Syy tähän mielipide-eroon on hyvin ymmärrettävä.

Käyttäjän artolampila kuva
Arto Lampila

Perustulo korvaa kansaneläkkeen osuuden. Tätä saa kukin täydentää haluamillaan yksityisillä eläkevakuutusratkaisuilla.

(yksi perustuloon siirtymisen kysymyksistä onkin miten jo maksetut pakolliset työeläkkeen osuudet käsitellään.)

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Joku joskus tässä hiljattain ilmaisi huolensa ihan aiheellisestikin siitä, kuinka käy esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevan vammaisen eläkkeen jos perustuloon siirrytään. Kysymys koskee toki vain marginaalista ryhmää, mutta on mielestäni relevantti siksi, että tämän huomioiminen kertoo siitä haluavatko piraatit ottaa huomioon mallissaan muutkin kuin vammattomat. Laitaoikeisto ei välttämättä piittaa pätkääkään siitä kuinka esim. monella eri tavoin vammautuneelle käy perustuloratkaisun myötä, mutta toivon sen piraatteja kiinnostavan.

Oma ehdotukseni on, että tällaiset sairaseläkkeet ja sen kaltaiset pidetään perustulosta erillisenä. En usko, että perustuloa muutenkaan voi järjestää niin että aivan kaikki tarveharkintainen yms. haettava tuki loppuu. Ainoa vaikutus tällaiseen esimerkin kaltaisiin eläkkeisiin mielestäni pitäisi olla se, että siitä vähennetään korkeintaan perustulon määrä. Silloin tällaisen eläkkeen saajan asema ei perustuloon siirtymisen myötä ei ainakaan heikkene.

Erillinen kysymys sitten on, kuinka helposti tulevaisuudessa täytyy päästää eläkkeelle erilaisten vammojen perusteella. Asia on hankala ja monisyinen, sillä kaikki eivät kykene työelämään sijoittumaan vammoineen, mutta toisaalta Suomessa kulttuuri syrjäyttää vammaisia turhankin helposti työelämästä. Ihmiset kuvittelevat liian helposti, ettei esimerkiksi pyörätuolissa oleva voi tehdä normaalia työtä. Tässä kohtaa Suomessa olisi paljon opittavaa Yhdysvalloista jossa juurikin liikuntavammaiset ovat selkeämmin edustettuna myös työelämässä.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu Vastaus kommenttiin #5

Vammaisille ei tarvitse maksaa mitään extroja, jos vammaan liittyvät välittömät tarpeet katsotaan sairaanhoidoksi ja sairaanhoito pidetään ilmaisena. Olisiko toimiva ratkaisu ?

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala

Kaikesta muusta samaa mieltä, mutta väite, jonka mukaan perustulo "kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja", on kyseenalainen: http://ollikarkkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/975...

"Täysin korvaavaan perustuloon siirtyminen poistaisi todennäköisesti kannustinloukut, joissa efektiivinen marginaaliveroaste tai työllistymisveroaste on yli 80 % tai jopa yli 100 %. Samanaikaisesti työnteon kannustimet heikkenisivät suurimmalla osalla väestöä. Tämän vuoksi kokonaisvaikutus sekä työllisyyteen että tehtyihin työtunteihin olisi todennäköisesti negatiivinen."

Toivoisin että Piraattipuolue tekisi oman sosiaaliturvatilimallin. Sosiaaliturvatili on perustuloa kannustavampi, sillä tilimallissa hyvätuloiset ja varakkaat on mahdollista rajata tulonsiirtojen ulkopuolelle, jolloin työssäkäyvien marginaaliveroja ei tarvitse korottaa perustulon tavoin. Mm. Liberan perustili on yksi sosiaaliturvatilin muoto.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Ihminen kyllä lähtökohtaisesti haluaa olla hyödyllinen ja tehdä työtä. Jos näin ei olisi me elettäisiin edelleen puissa ja syötäisiin banaaneja. Sivilisaatioita ei oltaisi rakennettu. Nyt perustulo korvaa ne ilmaiset banaanit, mutta työhalut ei katoa mihinkään.

Käyttäjän PetriKRundelin kuva
Petri K Rundelin

Totta Juhani,

Itse olen myös miettinyt, liittyykö tähän myös ihmisten tyytymättömyyden suhteellisuus omaan sen hetkiseen elämään; niin hyvässä ja pahassa?

-PR

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Mitä tarkoitetaan hyvätuloisten ja varakkaiden rajaamisella tulonsiirtojen ulkopuolelle? Tarkoittaako tämä sitä, että heitä estettäisiin saamasta tulonsiirtoja, vapautettaisiin maksamasta tulonsiirtoja veroina vai molempia?

Käyttäjän PetriKRundelin kuva
Petri K Rundelin

Eikö se korvaisi myös sairaseläkkeen?

Vai saako tällä hetkellä jotkin henkilöt sairaseläkkeellä
yli 1000-1200e/kk. (ehkä retorinen kysymys)??

-PR

Toimituksen poiminnat